[Terug]

Toekennings - Pippa SkotnesJaar gewen: 1987  
Kategorie: Skilderkuns  
Titel: Lament (1985)  'N NUWE kunsprys van R10 000 is Vrydagaand in Bloemfontein aan die Kaapse kunstenares, Pippa Skotnes, oorhandig deur mev. Huberte Rupert. Mej. Skotnes het die prys gekry vir haar portefeulje ``Lament'', 1985. Die Helgard Steyn-toekenning vir voortreflikheid in skilder- en grafiese kuns is een van vier nuwe kunspryse wat jaarliks beurtelings toegeken sal word deur die Helgard Steyn Trust volgens 'n bemaking uit die boedel van wyle dr. J.H. (Jan) Steyn.

Die ander pryse is vir Afrikaanse letterkunde, beeldhoukuns en musiekkomposisie. Dr. Jan Steyn, in lewe LV vir Potchefstroom en direkteur van maatskappye, het bepaal dat die toekennings vernoem word na sy vader, Helgard Steyn, voormalige LPR vir Bloemfontein en jongste broer van president M.T. Steyn. Die trustees van die Helgard Steyn Trust is dr. A.E. Rupert, mnr. J.A. Rupert, mnr. Anthonij Rupert en Bankorptrust Beperk.

Volgens die testament moet die beoordelaarspanele vir elk van die vier toekennings bestaan uit drie persone: een dosent van elk van die universiteite van die OVS en Potchefstroom, soos aangewys deur die rektore van daardie universiteite. Hulle moet die derde lid aanwys. Die beoordelaars vir die eerste toekenning vir skilder- en grafiese kuns was proff. Dirk van den Bergh en Muller Ballot, onderskeidelik hoofde van die departemente beeldende kuns aan die universiteite van die OVS en Potchefstroom, en die kunshistorikus Frieda Harmsen. In 1988 kom die Helgard Steyn-prys vir voortreflikheid in Afrikaanse letterkunde aan die beurt.

Die Burger 1987