[Terug]

Toekennings - Breyten BreytenbachJaar gewen: 1996  
Kategorie: Letterkunde  
Titel: Nege Landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde (1993)  Die internasionaal bekende skrywer Breyten Breytenbach is vanjaar die ontvanger van die Helgaard Steyn Prys vir Afrikaanse letterkunde.  Die prys bedra R50 000 en is aan hom toegeken vir sy boek:  Nege landskappe van ons tye bemaak aan ‘n beminde, 1993.

Die Helgaard Steyn Prys vir Afrikaanse letterkunde is een van vier kunstepryse wat sedert 1987 jaarliks om die beurt toegeken word deur die Helgaard Steyn Trust ingevolge ‘n bemaking deur die boedel van wyle dr JH (Jan) Steyn.  Die ander drie pryse is vir skilderkuns, beeldhoukuns en komposisie.  Die toekennings vir letterkunde word vanjaar vir die derde maal gedoen.  In 1988 is die eerste toekenning aan Karel Schoeman gemaak vir sy roman, ‘n Ander Land en in 1992 is John Miles bekroon vir sy roman Kroniek uit die doofpot.

Dr Jan Steyn (1902 – 1983), gewese LV vir Potchefstroom en direkteur van Maatskappye, het bepaal dat die pryse genoem word na sy vader, Helgaard Steyn, voormalige LPR vir Bloemfontein en jongste broer van die laaste Vrystaatse president, MT Steyn.
Die trustees van die Helgaard Steyn Trust is mnre JA Rupert, Jan Rupert, Anthonij Rupert en Absa Trust Beperk.

Volgens die testament moet die beoordelaarspanele vir elk van die vier pryse bestaan uit drie persone:  een dosent van elk van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en van Potchefstroom, aangewys deur die rektore van daardie universiteit; die aangewese twee persone moet die derde lid aanwys.

Die beoordelaarskomitee vir vanjaar se toekenning het bestaan uit dr Louise Viljoen en proff Hennie van Coller en Jacques van der Elst.
 Kontak:  Hans Knoetze, Stellenbosch
               Tel: (021) 883 2331
15 November 1996