[Terug]

Toekennings - Hans HuyssenJaar gewen: 2010  
Kategorie: Komponis  
Titel: Proteus Variations (2006)  

Die komponis Hans Huyssen sal die gesogte 2010 Helgaard Steyn prys vir sy werk Proteus Variasies (2006) ontvang. Hierdie toekenning word jaarliks op ‘n roterende basis deur die Universiteite van die Vrystaat en Noord-Wes geadministreer en oorhandig aan ‘n gekose komponis, skilder, skrywer of beeldhouer. Die beoordeelaars vanjaar was prof Bertha Spies, Navorsingsgenoot, Universiteit van die Noord-Wes en Buitengewone Professor, Universiteit van Pretoria, asook Noel Stockton, Senior Lektor, Universiteit van die Vrystaat.

Hans Huyssen is verbonde aan die Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat. Sy musikale aktiwiteite omvat die uiteenlopende pole van vroeë en kontemporêre Europese en Afrika-musiek, dikwels in ‘n poging om essensieële kwaliteite vanuit al hierdie velde bymekaar te bring. Sy intensiewe fokus op kontekstualiteit suggereer dat hy musiek as ‘n diepliggend sosiale krag beskou wat ‘n spesifieke rol binne ons ‘nuwe’ gediversifiseerde Suid-Afrikaanse samelewing mag speel.

Die Proteus Variasies  is in opdrag van die Deutsche Welle Radio gekomponeer vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Jeugorkes 2006, en die eerste uitvoering daarvan het tydens die Beethoven Bonn Fees in 2006 plaasgevind. Die komponis beskryf hierdie variasies as “’n musikale voorstelling van Suid Afrika se veelvoudige Proteaceae”, soos vernoem na die Griekse god Proteus wat willekeurig ‘n spektrum van verskillende vorme en gedaantes kon aanneem. Soos wat die komponis dit stel: “Dis is noemenswaardig dat ‘n Protea Suid Afrika se nasionale blom is.

Wat kan meer gepas wees om ‘n sleutel te bied tot ‘n toepaslike waarneming en verstaan van die land se diverse kulturele uitdrukkings? In hierdie opsig is dit my hoop dat die Proteus Variasies mag bydra tot die wye skopus van kulturele response wat nodig is om te begin om reg te laat geskied aan die uitermate ryk tapisserie van ons onmiddelike kulturele en natuurlike omgewings”.