[Terug]

Toekennings - Prof Roelof TemminghJaar gewen: 2006  
Kategorie: Komponis  
Titel: Kantorium  
Die toekenning van vanjaar se Helgaard Steyn-prys vir Komposisie is vir twee redes merkwaardig. In die eerste plek is die prysgeld meer as R100 000, wat dit een van die grootste toekennings vir die kunste in Suid-Afrika maak. Tweedens, is die vorige wenner vir Komposisie (in 2002) ook as vanjaar se wenner aangewys, naamlik prof. Roelof Temmingh.

Temmingh ontvang die prys vir sy Kantorium vir koor, soliste en orkes. Dié werk is geskryf in opdrag van die Lutherse Kerk in Duitsland vir dubbele feesvieringe in 2004: 475 jaar sedert die Reformasie, sowel as die eeufees van die massiewe Gedächtniskirche in Speyer.

Kantorium is as die beste werk vir die tydperk 2002-2005 aangewys deur 'n paneel van beoordelaars bestaande uit prof. Bertha Spies (Noordwes-Universiteit), mnr. Noel Stockton (Universiteit van die Vrystaat), en mnr. Kevin Volans (Ierland). Die prysgeld bedra R120 000 en die oorhandiging van die prys sal op 8 November 2006 in Bloemfontein plaasvind.

Temmingh het die Helgaard Steyn-prys ook in 1990 gewen vir sy Drie Sonnette (vir strykorkes)en in 2002 vir sy Kantate Wenn wir in höchsten Nöten sein. Ander vorige wenners in die komposisie-kategorie was Peter Klatzow (1994, From the Poets) en Stefans Grové (1998, Afrika Hymnus II).

Die Helgaard Steyn-prys vir Komposisie is een van vier kunstepryse wat sedert 1987 jaarliks om die beurt toegeken word deur die Helgaard Steyn Trust ingevolge 'n bemaking deur die boedel van wyle dr. J.H. (Jan) Steyn. Die ander drie pryse is vir Afrikaanse letterkunde, skilder- en grafiese kuns, en beeldhoukuns.

Dr. Jan Steyn, gewese LV vir Potchefstroom en direkteur van maatskappye, het bepaal dat die prys genoem word na sy vader, Helgaard Steyn, voormalige Lid van die Provinsiale Raad vir Bloemfontein en jongste broer van die laaste Vrystaatse president, M.T. Steyn. Die trustees van die Trust is mnre. J.A. Rupert, F G Rupert, mev H Koegelenberg en ABSA Trust Beperk.

Uitgereik namens die Helgaard Steyn Trust deur Hans Knoetze, Stellenbosch, tel: (021) 888 3268.