[Terug]

Toekennings - Prof Stefans GrovéJaar gewen: 1998  
Kategorie: Komponis  
Titel: Afrika Hymes II  

PROF. STEFANS GROVÉ van Pretoria se komposisie Afrika Hymnus II is deur die Helgaard Steyn Trust bekroon as die beste komposisie die afgelope vier jaar in Suid-Afrika. Dit is die derde keer dat die trust 'n komponis so vereer die vorige toekennings was in 1990 aan die Stellenbosse komponis Roelof Temmingh, en in 1994 aan Peter Klatzow van Kaapstad.

Grové se bekroonde werk vir konsertorrel is uit 39 komposisies van 18 komponiste gekies. Hierdie werk sal saam met Afrika Hymnus I in Julie in Duitsland, Frankryk, Nederland en Engeland uitgevoer word. Die Helgaard Steyn Prys vir Komposisie, wat R50000 bedra en vanaand op Potchefstroom oorhandig word, is een van vier kunstepryse wat sedert 1987 jaarliks om die beurt toegeken word deur die Helgaard Steyn Trust ingevolge 'n bemaking deur die boedel van wyle dr. J.H. (Jan) Steyn.

Die ander drie pryse is vir skilder- en grafiese kuns, Afrikaanse letterkunde en beeldhoukuns. Die beoordelaars vir vanjaar se toekenning was proff. Fanie Jooste (Potchefstroom), Deon Lamprecht (Vrystaat) en Carl van Wyk (Witwatersrand). Dr. Jan Steyn, gewese LV vir Potchefstroom en direkteur van maatskappye, het bepaal dat die prys genoem word na sy vader, Helgaard Steyn, voormalige lid van die Provinsiale Raad vir Bloemfontein en jongste broer van die laaste Vrystaatse president, M.T. Steyn. Die trustees is J.A. Rupert, Jan Rupert, Anthonij Rupert en ABSA Trust Be perk. Stefans Grové is in Bethlehem, Vrystaat gebore waar hy sy eerste musiekonderrig aan moedersknie op sesjarige ouderdom ontvang het.

Nadat die gesin na Bloemfontein verhuis het, het sy oom, prof. David Roode, sy musiekopleiding voortgesit. Nadat Grové verskeie lisensiaatdiplomas in klavier- en orrelspel van Unisa ontvang het, sit hy sy studie aan die Musiekkollege van die Universiteit van Kaapstad voort, waar hy ook vir die eerste keer komposisie-onderrig ontvang; in hierdie geval van wyle prof. W.H. Bell.
In 1953 was Grové die eerste Suid-Afrikaner aan wie 'n Fullbright beurs toegeken is om nagraadse studie in Amerika te doen. Aan Harvard het hy in 1955 sy M.A. in Musiekwetenskap behaal. In hierdie tyd kry hy ook komposisie-onderrig van Walter Piston en Aaron Copland.
In 1956 is hy aangestel as dosent in komposisie en teoretiese vakke aan die bekende Peabody Konservatorium vir Musiek van die Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, Maryland, waar hy in 1963 tot hoogleraar bevorder is.

In 1972 keer hy na sy vaderland terug en 'n jaar later word hy aangestel aan die Toonkunsakademie van die Universiteit van Pretoria, eers as senior dosent in komposisie en teoretiese vakke en later as professor.
Ná sy aftrede in 1987 word hy jaarliks as Buitengewone Professor deur die Universiteit van Pretoria in diens geneem.
Grové het musiek in omtrent elke genre die lig laat sien, en het sy eerste suksesse in die buiteland behaal toe sy klaviermusiek in 1953 by 'n internasionale geleentheid in Salzburg, Oostenryk uitgevoer is en 'n werk vir strykers gedurende dieselfde jaar in Washington, DC. Sedertdien is van sy musiek in Europa, Amerika en Australië gehoor. Sy klavierwerk Yemoja, wat deur die Potchefstroomse Universiteit se Inligtingsentrum vir Suider-Afrikaanse musiek aangevra is, is in Maart die eerste keer in Duitsland uitgevoer, terwyl sy Afrika Hymnus I sowel as II vir konsertorrel gedurende Julie in Duitsland, Frankryk, Nederland en Engeland uitgevoer sal word.

Op 28 Augustus sal die première van sy Toondig in die vorm van 'n Klavierkonsert op die Raka tema in die Staatsteater plaasvind. Heelwat van sy musiek is opgeneem deur Suid-Afrikaanse, Duitse en Engelse maatskappye. Artikels oor Grové en sy werk is reeds deur 15 internasionale musiekensiklopedieë in sewe tale opgeneem. Sedert 1984 het Grové begin om etniese elemente in sy musiek te benut. Grové het reeds verskeie komposisiepryse hier en in die buiteland ontvang.

Ook op akademiese terrein is hy vereer. In 1971 was hy een van die ontvangers van die Outstanding Teachers of America Award. In Suid-Afrika is hy vereer deur twee eredoktorsgrade. In 1994 het hy die FAK se Prestige Toekenning en in 1997 die Erepenning vir Musiek deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang.

Die Burger 29 Julie 1998