[Terug]

Toekennings - Dr JC KannemeyerJaar gewen: 2000  
Kategorie: Letterkunde  
Titel: Leipoldt: 'n Lewensverhaal  

Dr JC Kannemeyer, bekende Stellenbosse letterkundige en biograaf,  is pas aangewys as die wenner van vanjaar se Helgaard Steyn-prys vir Afrikaanse Letterkunde vir sy werk Leipoldt: ‘n Lewensverhaal.  Die prys bedra R55 000-00 en sal op 28 November in Bloemfontein oorhandig word.
 
Die Helgaard Steyn-prys vir Literatuur word om die vier jaar toegeken aan die skrywer van die beste Afrikaanse boek wat in die voorafgaande vier jaar verskyn het.  Die vorige wenners van hierdie prys was: Breyten Breytenbach (1996 – Nege landskappe van ons tye bemaak aan ‘n beminde, 1993), John Miles (1992 – Kronieke uit die doofpot) en Karel Schoeman (1998 – ‘n Ander Land).
 
Toe ‘n kortlys van benoemde boeke vroeër bekend gemaak is, waaronder verskeie wat reeds pryse ingeoes het, is daar druk bespiegel oor wie vanjaar met Suid-Afrika se grootste literêre prys, in geldterme gemeet, gaan wegstap.
 
Vanjaar se keurders was proff Hennie van Coller van die Universiteit van die Vrystaat, Jacques van der Elst van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO en me RoneFoster van die Universiteit van Stellenbosch.
 
Die Helgaard Steyn-prys vir Afrikaanse Letterkunde is een van vier kunstepryse wat sedert 1987 jaarliks om die beurt toegeken word deur die Helgaard Steyn Trust ingevolge ‘n bemaking deur die boedel van wyle dr JH (Jan) Steyn.  Die ander drie pryse is vir skilder- en grafiese kuns, beeldhoukuns en komposisie.
 
Dr Jan Steyn, gewese LV vir Potchefstroom en direkteur van maatskappye, het bepaal dat die prys genoem word na sy vader, Helgaard Steyn, voormalige Lid van die Provinsiale Raad vir Bloemfontein en jongste broer van die laaste Vrystaatse president, MT Steyn.  Die Trustee van die trust is mnre JA Rupert, Gerard Rupers, Anthonij Rupert en ABSA Trust Beperk.
 
Volgens die testament moet die beoordelaarspanele vir elk van die vier toekennings bestaan uit drie persone:  een dosent van die universiteite van die Vrystaat en Potchefstroom onderskeidelik (aangewys deur die rektore van daardie universiteite) en ‘n derde lid wat deur eersgenoemde twee benoem word.
 
Kontaktpersoon : Hans Knoetze, Stellenbosch
                                   Tel : (021) 888 3268