[Terug]

Toekennings - Prof Roelof TemminghJaar gewen: 2002  
Kategorie: Komponis  
Titel: Kantate Wenn wir in hochsten Noten sein  

Vir die eerste keer sedert die totstandkoming van die Helgaard Steyn Trust 15 jaar gelede is ‘n vorige wenner van een van die vier kunstepryse, wat jaarliks om die beurt deur die trust toegeken word, weer bekroon.
 
Die onderskeiding het Roelof Temmingh, medeprofessor aan die Universiteit van Stellenbosch, te beurt geval in die kategorie vir komposisie.  Sy bekroonde werk Kantate Wenn wir in höchsten Nöten sein, in opdrag van die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz, Duitstland is geskryf vir koor, vier soliste, kamerorkes en orrel.
 
Temmingh se komposisie is as die beste in die tydperk 1998 tot 2001 aangewys deur ‘n paneel van beoordelaars bestaande uit proff SJ Jooste (Potchefstroom), Deon Lamprecht (Universiteit Vrystaat), en Douglas Reid (emeritus, UNISA).  Die prysgeld bedra R62 000 en die oorhandiging word voorlopig vir einde Augustus in Bloemfontein beplan.
 
Temmingh het die Helgaard Steyn-prys ook in 1990 gewen vir Drie Sonnette (vir strykorkes).  Ander vorige wenners in hierdie katergorie was Stefans Grové (1998 – Afrika Hymnus II) en Peter Klatzow (1994 – From the  Poets).
 
Die Helgaard Steyn-prys vir Komposisie word al om die vier jaar toegeken aan die komponis wat in die voorafgaande tydperk die beste werk gelewer het.  Dié prys is een van vier kunstepryse wat sedert 1987 jaarliks om die beurt toegeken word deur die Helgaard Steyn Trust ingevolge ‘n bemaking deur die boedel van wyle dr JH (Jan)Steyn.  Die ander drie pryse is vir Afrikaanse Letterkunde, skilder- en grafiese kuns en beeldhoukuns.
 
Dr Jan Steyn, gewese LV vir Potchefstroom en direkteur van maatskappye, het bepaal dat die prys genoem word na sy vader, Helgaard Steyn, voormalige Lid van die Provinsiale Raad vir Bloemfontein en jongste broer van die laaste Vrystaatse president, MT Steyn.  Die Trustees van die Trust is mnre JA Rupert, Gerard Rupert en ABSA TRUST Beperk.
 
Indien verdere inligting oor die bekroonde komposisie verlang word, kan prof Temmingh gekontak word by : tel: (021) 808 2352 (w) (021) 886 6190; sel: 082 447 9310
 
Uitgereik deur:  Hans Knoetze
                                Stellenbosch
                                (021) 888 3268